Volg ons op Linkedin

Linkedin

Voorlopige voorzieningen of een bodemprocedure, wat is het verschil?

Forward advocaten divers lr15 min

Het is voor wat betreft een scheidingsprocedure van belang om onderscheid te maken tussen twee procedures: de voorlopige voorzieningen en de bodemprocedure.

Voorlopige voorzieningen

Het kan zijn dat u belang heeft bij een voorlopige regeling over kinder- of partneralimentatie, een zorgregeling of over het gebruik van de echtelijke woning. In die situatie kunnen wij u helpen bij het starten van een procedure met betrekking tot het treffen van voorlopige voorzieningen. Voorlopige voorzieningen zijn voorzieningen voor de duur van de echtscheidingsprocedure. U kunt daarbij denken aan een voorlopige kinder- en partneralimentatie, voorlopig gebruik van de echtelijke woning en een voorlopige zorgregeling. Als u of uw partner een procedure met betrekking tot voorlopige voorzieningen start, moet er binnen drie weken een zitting plaatsvinden. Tijdens die zitting bespreekt de rechter de verzoeken en komen beide partijen en hun advocaten aan het woord. De rechter beslist zo snel mogelijk na de zitting. Meestal duurt dat ongeveer 1 à 2 weken.

Bodemprocedure

Binnen 4 weken nadat de rechter voorlopige voorzieningen heeft toegekend, moet de zogenaamde bodemprocedure worden gestart. De bodemprocedure is de echtscheidingsprocedure zelf. In die scheidingsprocedure komen de definitieve kinder- en partneralimentatie aan bod, evenals het ouderschapsplan en de afwikkeling van financiële zaken. Dat de bodemprocedure gestart wordt, betekent niet dat u geen afspraken meer kunt maken. Het is heel gebruikelijk om met de advocaat van de andere partij in overleg te treden. Vaak doen we dat door middel van een zogenaamd viergesprek: een gesprek waarbij u en uw (ex-)partner aanwezig zijn, alsmede de beide advocaten. Tijdens een viergesprek kunnen afspraken gemaakt worden over belangrijke zaken die geregeld moeten worden. Soms komt u er niet op alle punten uit. Dat is geen probleem. In dat geval kunnen de advocaten de rechtbank laten weten dat er op bepaalde punten overeenstemming is bereikt. Over de andere onderwerpen kan de rechter dan een beslissing nemen.

Ook in de bodemprocedure vindt een zitting plaats. Dat is alleen anders als u op alle punten overeenstemming heeft bereikt. Dan kan een zitting achterwege blijven. Verder moet u er rekening mee houden dat kinderen ouder dan 12 jaar in scheidingszaken altijd door de rechtbank worden uitgenodigd om langs te komen voor een gesprek. We noemen dat een kindgesprek. Uw kind is niet verplicht om op deze uitnodiging in te gaan. Veel kinderen vinden het juist wel fijn om met de rechter te praten over de scheiding en de gevolgen daarvan voor hen. Andere kinderen schrijven de rechter liever een brief. Dat kan vanzelfsprekend ook. Klik hier voor meer informatie over het kindgesprek.

Tijdens de zitting in de bodemzaak komen alle onderwerpen die u verdeeld houden ter sprake. De rechter zal vaak ook kijken of er nog een mogelijkheid is om in onderling overleg tot overeenstemming te komen. Vaak schorst hij daarvoor de zitting. Partijen verlaten dan de zittingszaal en kunnen op de gang of in een aparte ruimte met elkaar in onderhandeling treden. Lukt dat niet, dan is dat niet erg: de rechter neemt dan een beslissing.

Hoger beroep en cassatie

Het kan zijn dat u het niet eens bent met de beslissing van de rechter. In dat geval kunt u daartegen in hoger beroep gaan. Dat geldt echter niet voor de beslissing van de rechter over voorlopige voorzieningen. Daartegen staat geen hoger beroep open. In de bodemprocedure kunt u wel altijd in hoger beroep gaan. Daarvoor geldt in scheidingszaken een termijn van 3 maanden. Als u in hoger beroep wil gaan, is het zaak tijdig contact op te nemen met een advocaat. Een advocaat heeft namelijk tijd nodig om een goed beroepschrift op te stellen. In het beroepschrift moet worden opgenomen om welke redenen u het niet eens bent met de beslissing van de rechter. Ook kunnen eventuele aanvullende bewijsstukken bij het beroepschrift worden gevoegd. De procedure in hoger beroep duurt doorgaans vrij lang. U moet rekenen op een termijn van ongeveer 8 tot 12 maanden. Ook in hoger beroep vindt een zitting plaats. Bent u het niet eens met de beslissing van de rechter in hoger beroep? Dan kunt u in cassatie gaan. Niet in alle zaken heeft cassatie zin. Neem contact met ons op als u wilt weten of cassatie in uw geval kans van slagen heeft. Wij adviseren u en schakelen waar nodig een gespecialiseerd cassatieadvocaat in.

Vragen over dit artikel? Neem contact op:

Spread the word. Share this post!