Volg ons op Linkedin

Linkedin

Jeugdrecht: wat kan een advocaat voor u betekenen?

Ondertoezichtstelling, uithuisplaatsing, een geschil met Bureau Jeugdzorg of een andere gecertificeerde instelling. Zomaar wat voorbeelden van zaken in het jeugdrecht. Vaak lastige situaties die zorgen voor stress, onrust, angst en een hoop vragen. Wat gaat er gebeuren en wat kunt u zelf doen? Een geruststellend idee dat een gespecialiseerde advocaat in het jeugdrecht u bijstaat.

Geeske van Campen en Patty Dekker, de advocaten van Forward Jeugdrecht, staan al jaren ouders en kinderen bij in dit soort kwesties. Daarnaast geeft Geeske cursussen en advies op het gebied van jeugdrecht aan instanties in de jeugdhulpverlening.

Wij helpen u met onze persoonlijke benadering, juridische ervaring en inhoudelijke kennis.

1200x800 0031 bdf9522

Zakelijke of persoonlijke hulp in het jeugdrecht nodig?

Zakelijk

Geeske helpt jeugdhulpinstellingen met cursussen en advies over juridische kwesties.

Voor hulp bij vragen als:

•          Welke informatie mag of moet ik verstrekken aan ouders, gezinsvoogd of de Raad voor de Kinderbescherming?

•          Wat moet ik doen als een minderjarige niet wil dat ik bepaalde onderwerpen met de ouders bespreek?

•          Wat moet ik doen als een van de ouders geen toestemming geeft voor behandeling?

•          Wie heeft er recht op inzage in mijn dossier?

Hier wil ik contact over.

Persoonlijk

Patty en Geeske staan ouders en minderjarige kinderen bij in zaken als ondertoezichtstelling, uithuisplaatsing of een geschil met Bureau Jeugdzorg.

Voor hulp bij vragen als:

•          Wat moet ik doen als ik een verzoek tot uithuisplaatsing heb ontvangen?

•          Kan ik in hoger beroep bij een ondertoezichtstelling?

•          Wanneer doet de rechter uitspraak?

•          Wat moet ik doen als ik het niet eens ben met de gemeente over passende jeugdhulp voor mijn kind?

•          Wat is een schriftelijke aanwijzing?

•          Kan ik bezwaar maken tegen een schriftelijke aanwijzing van Bureau Jeugdzorg?

Hier wil ik contact over.

Wat vinden wij als specialist belangrijk?

Een advocaat in het jeugdrecht kan helpen bij zaken als ondertoezichtstelling, uithuisplaatsing of bij een geschil met de gezinsvoogd. Geeske en Patty zijn ervaren specialisten en hebben al veel ouders en kinderen bijgestaan. Een persoonlijke aanpak vinden wij hierin belangrijk.


Het maakt enorm veel los als een gezin te maken heeft met een jeugdrechtelijke aangelegenheid. Als ouder kunt u overstuur zijn of lichte paniek voelen. Wat wordt er van mij verwacht? Wat zijn de mogelijkheden? Hoe kan ik mijn kind het beste beschermen? Welke rechten en plichten komen erbij kijken?


Vragen waar wij het antwoord op kunnen geven, maar dat is niet het enige. We denken actief met uw situatie mee. We kijken naar de mogelijkheden, de oplossingen. Met díe duidelijkheid, heeft u weer een zeker gevoel. Persoonlijk gesteund en inhoudelijk sterk met onze juridische kennis en ervaring.

Hoe verloopt contact met Geeske of Patty?

  1. U neemt contact met ons op. Dat kan per mail of telefonisch. 
  2. Bij de eerste afspraak, telefonisch of live (zodat we elkaar kunnen zien), kijken we of het klikt. Uitgebreid en met volledige aandacht nemen we samen uw situatie door.
    • In welke fase zit u?
    • Heeft het op dit moment zin om samen aan de slag te gaan?
  3. Vervolgens bespreken we uw rechten en plichten, bekijken we de opties en verzamelen we alle gegevens (aan de hand van een checklist). 
  4. Zo start de samenwerking. De eerste stap naar een oplossing voor de lange termijn is gemaakt.

Inhoudelijk advies over alle mogelijkheden, actief meedenken in uw unieke situatie, een persoonlijke benadering en goede bereikbaarheid staan bij ons voorop.

Wat betekent…

…ondertoezichtstelling (OTS)?

Soms heeft een minderjarige problemen die hij niet zelf of met hulp van zijn ouders kan oplossen. Als er ernstige zorgen zijn over de ontwikkeling van een minderjarige, kan de Raad voor de Kinderbescherming de kinderrechter vragen een ‘ondertoezichtstelling’ uit te spreken. Er wordt dan een gezinsvoogd toegewezen die het kind begeleidt en helpt bij het oplossen van problemen. Er wordt gekeken naar de opvoeding, verzorging en de ontwikkeling van de minderjarige. Dit duurt maximaal een jaar, maar die periode kan verlengd worden.
Als u een verzoek tot ondertoezichtstelling ontvangt waar u het niet mee eens bent, kunt u de hulp inschakelen van een jeugdrechtadvocaat. De toewijzing kan in sommige gevallen voorkomen worden of de duur van de ondertoezichtstelling kan in duur beperkt worden. Een advocaat kan ook helpen bij klachten over de gezinsvoogd of over de uitvoering van de ondertoezichtstelling.

…uithuisplaatsing (UHP)?

Als een ondertoezichtstelling niet ‘genoeg’ is, kan het in het belang van de verzorging en opvoeding van een kind noodzakelijk zijn om hem/haar uit huis te plaatsen. Een ingrijpende beslissing, want de minderjarige woont dan tijdelijk niet meer bij de ouder(s). Een nieuwe plek kan bijvoorbeeld een pleeggezin zijn of een instelling. Uithuisplaatsing is heftig voor een gezin. U vraagt zich waarschijnlijk af: wat is de reden voor het verzoek tot uithuisplaatsing? Klopt de onderbouwing wel? En: kunnen we de uithuisplaatsing voorkomen?


Bij vragen en vervolgstappen is het fijn als u gesteund wordt door een jeugdrechtadvocaat. Bijvoorbeeld als u het niet eens bent met de verzochte uithuisplaatsing. U kunt dan een verweerschrift indienen of mondeling verweer voeren tijdens de zitting. Hulp van een advocaat is in deze situaties aan te raden. Uw kind mag ook zelf zijn/haar mening geven aan de kinderrechter als er een verzoek is gedaan tot uithuisplaatsing.

Deskundig advies – Juridisch inhoudelijk sterke en gespecialiseerde kennis

Persoonlijke aanpak – Laagdrempelig contact en gemakkelijk benaderbaar

Snel bereikbaar – Snel schakelen en goede communicatie via telefoon, e-mail en op afspraak

Denken in oplossingen – Actief meedenken voor een praktische oplossing in uw unieke situatie

Heeft u behoefte aan advies? Wilt u dat Geeske een cursus jeugdrecht verzorgt bij uw instelling? Of bent u op zoek naar een advocaat die u bijstaat bij een geschil? We denken met u mee en leggen graag uit wat er mogelijk is in uw situatie.

Ik wil meteen contact opnemen

Contact met jeugdrecht specialist?

Heeft u behoefte aan iemand die u bijstaat bij een geschil? Bent u op zoek naar advies of een cursus? Neem dan gerust contact op om de mogelijkheden te bespreken.