Volg ons op Linkedin

Linkedin

Partneralimentatie is aftrekbaar

Partneralimentatie 300x200

Help, kan ik straks mijn partneralimentatie niet meer aftrekken?

Het zal u niet ontgaan zijn dat het Kabinet Rutte forse wijzigingen heeft voorgesteld in ons belastingstelsel. Op 18 december 2018 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het door het Kabinet opgestelde Belastingplan 2019. De maatregelen in dit plan hebben gevolgen voor mensen die partneralimentatie betalen. In dit artikel leggen wij u uit wat dit voor u betekent.

Partneralimentatie is aftrekbaar

Bij de vaststelling van de draagkracht voor partneralimentatie wordt rekening gehouden met het feit dat deze aftrekbaar is. Dat wil zeggen dat berekend wordt wat de netto draagkracht van de alimentatieplichtige is, waarna dit bedrag wordt gebruteerd. Daarbij wordt uiteraard rekening gehouden met het belastingtarief dat van toepassing is op de alimentatieplichtige.

Maar de hoogte van het aftrektarief gaat achteruit…

In 2019 kan betaalde partneralimentatie in de hoogste belastingschijf worden afgetrokken tegen een percentage van 51,75%. Wat nu als u momenteel partneralimentatie betaalt en aftrekt in de hoogste schijf? Dan gaat deze aftrek met ingang van volgend jaar hard achteruit. Met ingang van 1 januari 2020 bedraagt het maximale aftrektarief in de hoogste schijf namelijk 46%. Dit percentage wordt vervolgens in 3 jaar tijd afgebouwd tot 37,05%. Dit leidt tot de volgende tabel:

2019 51,75%
2020 46%
2021 43%
2022 40%
2023 37,05%

Als de partneralimentatie die u aan uw ex-partner moet betalen niet aangepast wordt, betekent dit dus dat u netto meer gaat betalen.

Maar hoe moet dat dan?!

Als de partneralimentatie die u aan uw ex-partner betaalt is vastgelegd in een uitspraak van de rechter (een beschikking), bent u in principe verplicht die alimentatie door te blijven betalen, ook als u door de wijzigingen in het aftrektarief netto meer betaalt. Dit betekent dat u met uw ex-partner in overleg zult moeten treden over verlaging van de partneralimentatie. Wellicht is uw ex bereid om mee te werken aan aanpassing van het alimentatiebedrag. Is dat niet het geval, en wil uw ex-partner dat u de door de rechter bepaalde partneralimentatie blijft doorbetalen, dan zult u de rechter moeten vragen om de partneralimentatie te wijzigen. Het hangt van verschillende factoren af of het de moeite waard is om dit te doen. Het kan zijn dat de kosten voor het starten van een procedure niet opwegen tegen de baten. Ook is het mogelijk dat het starten van een procedure andere risico’s met zich meebrengt, bijvoorbeeld omdat u meer bent gaan verdienen of lagere lasten heeft. Dit is maatwerk, een gespecialiseerde familierechtadvocaat kan u hierover verder informeren.

Let op: de wijzigingen hebben niet voor iedereen gevolgen

De gevolgen van de wetswijziging raken alleen alimentatieplichtigen die in de hoogste tariefschijf vallen (een inkomen van meer dan € 68.507). Uit de toelichting op de wetswijziging blijkt dat dit opgaat voor ongeveer 25% van de alimentatieplichtigen (21.000 van de in totaal 80.000 alimentatieplichtigen).

Ik ben nu aan het scheiden, moet ik rekening houden met de gewijzigde tarieven?

Als u momenteel in een scheidingstraject zit, is het verstandig om in het kader van de afspraken over partneralimentatie rekening te houden met de aanstaande wijzigingen in het aftrektarief. U kunt bijvoorbeeld een staffel in het echtscheidingsconvenant opnemen. Uiteraard moet uw ex-partner daar wel mee akkoord gaan. Vraag uw echtscheidingsadvocaat of mediator om u hierover te informeren.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel, of wilt u geïnformeerd worden over uw juridische positie? Neem dan contact op met Geeske van Campen.

Vragen over dit artikel? Neem contact op:

Geeske van campen

Geeske

van Campen

Advocaat

Vestiging ’s-Hertogenbosch

Spread the word. Share this post!