Volg ons op Linkedin

Linkedin

Forward is: hulp bij een ondertoezichtstelling

650x215 0035 bdf9497

Ondertoezichtstelling

Gedurende een ondertoezichtstelling wordt de regie van u als ouder(s) gedeeltelijk of helemaal ingeperkt door de aanstelling van een gezinsvoogd van Bureau Jeugdzorg. Deze gezinsvoogd functioneert als verplichte ‘hulp’ tijdens de opvoeding van uw kind.

Een gezinsvoogd heeft de bevoegdheid om ouders, maar ook het kind een schriftelijke aanwijzing te geven die opgevolgd moet worden. Een aanwijzing ‘meewerken bepaalde hulpverlening’ komt vaak voor, evenals ‘meewerken aan de omgang’ om het ouderlijke gezag te behouden. Wanneer u het niet eens bent met een schriftelijke aanwijzing of de gezinsvoogd in het algemeen kunt u daartegen bezwaar maken en Forward familierecht inschakelen. Wij helpen u verder en gaan zo nodig bij de rechter procederen om de aanwijzing van tafel te krijgen.

Samen werken aan een oplossing is vaak de beste methode

Hoe moeilijk het ook is, een coöperatieve houding brengt u verder in het proces om een ondertoezichtstelling terug te draaien. Wij nemen in de dialoog een coachende positie aan met een kritische kijk naar bijvoorbeeld de manier van communiceren naar de gezinsvoogd. Logischerwijs is er veel emotie. Maar mails in caps lock helpen niet mee in het vinden van de oplossing. Wij adviseren dan om het objectiever of wat zakelijker te formuleren en om niet meteen conclusies te trekken.

Praktijkvoorbeelden

Onredelijke gezinsvoogd

Het personeelstekort is groot, met name in de zorgsector. Dit resulteert in een toestroom van jonge mensen die zonder de juiste begeleiding als gezinsvoogd of jeugdzorgwerker worden aangesteld. Met als resultaat een hoge uitval en verloop. Wij krijgen veel meldingen dat de gezinsvoogd niet genoeg tijd neemt om de situatie grondig te analyseren. Daardoor komen ondoordachte beslissingen tot stand. Ook de opvolging kan beter, in sommige gevallen zijn er binnen twee jaar tijd vier gezinsvoogden aangesteld met weinig tot geen kennisoverdracht. Als ouder heeft u in deze gevallen een redelijke kans wanneer u besluit te procederen tegen een gezinsvoogd.

Team Forward brengt de juridische kaders naar voren om de rechter op andere gedachten te brengen. Ook stippen wij hierin de mogelijk onzorgvuldig voorbereide beleidsvoering.

‘Dit is juridisch niet correct voorbereid‘

Uithuisplaatsing tegen alle verwachtingen in toch afgewezen

Onlangs waren wij betrokken bij een lange procedure met meerdere zittingen waarin vader, de gezinsvoogdinstelling, de Raad voor de Kinderbescherming en een onafhankelijk deskundige allemaal vonden dat de kinderen uit huis geplaatst moesten worden. Geeske stond de moeder bij en uiteindelijk is de uithuisplaatsing afgewezen. Het heeft zeker veel tijd gekost maar als eindresultaat heeft de moeder haar kinderen nog bij zich. Dit bewijst dat zelfs bij een grote achterstand er toch een positief resultaat behaald kan worden.

Complexe (vecht)scheiding

Wanneer ouders echt niet met elkaar overweg kunnen en in extreme gevallen elkaar schade aanrichten, is het mogelijk dat kinderen onder toezicht worden gesteld of zelfs uit huis geplaatst. Als team Forward proberen wij deze gevallen te voorkomen door conflictbemiddeling (mediation). Het inschakelen van een advocaat heeft in dit geval veel toegevoegde waarde.

Conflicten met de gezinsvoogd?

Forward Familierecht staat u als ouder(s) bij tijdens ondertoezichtstellingen en uithuisplaatsingen met schriftelijke aanwijzing.